Søknad om barnehageplass for hausten 2019

Velkomen til å søkje plass til ditt barn på Tryggheim Barnehage!

Vi har ledige plasser frå hausten 2019 og ser fram til å ta imot nye barn og foreldre hos oss!

Sykkylven Kommune har samordna opptak. Søknaden må difor gå gjennom det kommunale opptakssystemet. Alle søknadar skal leverast elektronisk.

For å bli aktuell søkjar ved Tryggheim Barnehage må barnehagen prioriterast som eit av ønska i søknadsskjemaet. Det er størst sjanse for å få plass dersom de set barnehagen inn på 1. prioritet.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1 februar.

Søknadsskjema finn du på Sykkylven Kommune si heimeside.

Du er hjarteleg velkomen til å søkje for ditt barn hos oss!

Mvh

Anita Elin Woldsund

Tlf 40034256