Søknad om plass i Tryggheim barnehage

Tryggheim Barnehage har vore i ordinær drift sidan 1977. Vi har ei avdeling for barn i alderen 0 - 4 år og ei avdeling for barn i alderen 3 - 6 år.

 

Sykkylven Kommune har samordna opptak. Søknaden må difor gå gjennom det kommunale opptakssystemet. Alle søknadar skal leverast elektronisk.

For å bli aktuell søkjar ved Tryggheim Barnehage må barnehagen prioriterast som eit av ønska 1-5 i søknaden. Det er størst sjanse for å få plass dersom de set barnehagen inn på 1. prioritet.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1 februar. Ellers i året er det rullerande opptak. De er velkomne til å søkje kva tid som helst. Alle som søkjer kjem på venteliste og vil bli kontakta så snart det blir nokon ledig plass.

Søknadsskjema finn du på Sykkylven Kommune si heimeside.

Du er hjarteleg velkomen til å søkje for ditt barn hos oss!