Litt om Tryggheim Barnehage

Det er Norsk Luthersk Misjonssamband som eig og driv Tryggheim Barnehage. Barnehagen har ei vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsbestemmelse. Barnehagen skal i nær forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gi barna ei kristen oppseding i eit trygt og godt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheiter og utvikle deira evne og vilje til samarbeid med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmenneske både i heimlandet og mellom andre folkeslag.

OPNINGSTIDER

Barnehagen si opningstid er mandag til fredag kl 6.45 - 17.00.

ANTAL PLASSAR

Tryggheim Barnehage har 32 plassar og er godkjend for barn i alderen 0 - 6 år.

PRISAR

5 - dagersplass Kr 3040 + Kr 250 i kostpengar

Søskenmoderasjon er 30 % for barn 2 og 50 % for barn nr 3.

Ein betaler for 11 månadar pr år.