Maurtua

Velkommen til Maurtua, der det yrer av liv, glede, initiativ og oppfinnsomheit!

Generelt

På Maurtua er det 14 plassar for barn i alderen 0 - 4 år.

Dagane våre 

Vi har ei fast dagsrytme. Dagsrytma skaper forutsigbarheit og tryggheit for barna. Utanom dette, legg vi opp til mykje frileik. Leik er svært viktig for at småbarn skal kunne utvikle seg godt.Vi prøver å være mykje ute og har ein turdag for veka. 

Samlingar

Vi varierer mellom å ha bibelsamling og temasamling. På bibelsamlingane tek vi for oss ulike bibelhistorier. Vi snakkar om høgtidene, som f.eks. jul og påske. Sjå årsplan for innhaldet i temasamlingane.